specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Kontaktuppgifter och tjänster

Upplägg kring insatser kommer vi överens om utifrån önskemål. Kontakta gärna mig för mer information:

helena.wallberg@gmail.com

Porträtt

 

 

 

 

Jag arbetar med skolor på olika sätt:

Föreläsningar och fortbildningsdagar kring frågor om bedömning och betygssättning, återkoppling, undervisning som möter alla eller andra teman. Syftet är alltid att sätta igång kollegiala samtal och samarbeten. Jag lämnar ofta material att fortsätta samtalen kring så att de fördjupas i en process.

Kontinuerlig handledning i lärarlag och arbetslag av olika slag. Ibland är det ämneslag, ibland elevhälsoteam eller blandade grupper i lärteam. Handledningen kan ha olika syften, det är gruppens behov som avgör hur den läggs upp. Handledning är en lärande situation där praktik och teori möts och där dilemman och exempel tas upp för att förstå och hitta lösningar.

Lektionsobservationer som underlag för samtal med lärare. Dessa lektionsbesök kan ha olika syften, ibland är det en del av en kartläggning av skolans verksamhet men fokus är alltid lärarens behov av återkoppling kring angelägna frågor.

Kartläggningsarbete i skolor eller kommuner för att identifiera utvecklingsområden och stödja dem framåt.

Läs mer om mig här: Vem är då denna specialpedagog som brinner för det inkluderande klassrummet? 


Pedagogiska institutet logga liggande

Pedagogiska Institutet är ett samarbete jag har med Maja Lindqvist, lärare, specialpedagog, författare och handledare. Vi erbjuder handledning och kurser tillsammans. Vi arbetar också som team i skolor och kommuner där vi stödjer utvecklingsarbete av olika slag. Ofta handlar det om att utveckla elevhälsoarbetet, stödja rektorers ledning av elevhälsan, elevhälsan som arbetslag. Det kan också handla om att tillsammans skapa handlingsplaner för att komma tillrätta med av Skolinspektionen identifierade områden för utveckling.

Här är exempel på kurser som vi arrangerar:

Handledning för specialpedagoger

Kurs i extra anpassningar, utredning, åp

 

 

Rektor Reflekterar

Jan Liljegren om lärande och utveckling

En skola som läker och lär

skola specialpedagogik utbildning speciallärare elevhälsa funktionsnedsättningar

Differentiation Is Easy

Differentiation is easy, it doesn't have to be time consuming. It can even be fun! This blog contains easy ways to differentiate effectively in today's secondary classrooms. We aren't clones, so let's use our differences and those of our students to our advantage.

huddingepedagogen

Välkommen till en IT-pedagogs försök att samla sina upptäckter från internet mm

Hülya

-flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande

gunillaalmgrenback

Skolutveckling, digitala lärverktyg och specialpedagogik

Strategier för lärande

Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet

Prestationsprinsen

Om barn & unga som tänker, känner och gör "annorlunda". Om skolfrånvaro, hemmasittare, stress och psykisk ohälsa. Och inte minst, den fantastiska Prestationsprinsen.

%d bloggare gillar detta: