specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Formativ bedömning med hjälp av datorn – 5 tips!

Formativ bedömning eller bedömning för lärande sker fortlöpande och har därför olika karaktär. Det kan vara arbetsloggar, uppsatser, observationer, diskussioner, kamratbedömning, självskattning, prov, reflektioner enskilt eller i par eller grupp, … Fortsätt läsa

21 juni, 2012 · Lämna en kommentar