specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Ungas syn på inkludering

I november 2011 hölls en hearing i Europaparlementet där ungdomar från högstadiet och gymnasiet fick diskutera inkludering. Ungdomarna var blandade från olika typer av skolor, en del hade funktionsnedsättning, en … Fortsätt läsa

24 februari, 2016 · 3 kommentarer