specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Growth mindset – Dweck är bekymrad över missuppfattningar

I båda mina böcker talar jag om growth mindset som ett fundament för att skapa en kultur av formativ bedömning och framåtsyftande återkoppling. Carol Dwecks forskning har slagit igenom på … Fortsätt läsa

17 april, 2016 · 2 kommentarer