specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Individualisering i 1:1-baserad undervisning

Nu finns mitt examensarbete på nätet. Min undersökning handlar om lärares förhållningssätt i 1:1-klassrummet och hur detta förhållningssätt påverkade graden av individualisering. Datorns betydelse för individualiseringen och förhållningssättet observerades också.  … Fortsätt läsa

7 april, 2012 · Lämna en kommentar