specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Lägereld och vattenhål:ett sätt att organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt

I läroplanen står det att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Ordvalet … Fortsätt läsa

8 mars, 2014 · 8 kommentarer