specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Är det här differentierad undervisning?

Det är lättast att svara på frågan när lärare ställer den utifrån en insikt om att det är ett sätt att organisera för mångfald. Då är mitt svar att differentierad undervisning handlar om en drivkraft för att organisera undervisningen så att alla kan delta, lära, prestera i gemenskap.

15 maj, 2023 · Lämna en kommentar