specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Testa 6-åringar istället för att testa det pedagogiska ledarskapet

Nyss satte jag morgonteet  i halsen när jag läste i tidningen att (m) vill mognadstesta alla 6-åringar inför skolstart för att tillse att de som behöver det får rätt stöd. … Läs mer

25 juni, 2012 · 1 kommentar

Formativ bedömning med hjälp av datorn – 5 tips!

Formativ bedömning eller bedömning för lärande sker fortlöpande och har därför olika karaktär. Det kan vara arbetsloggar, uppsatser, observationer, diskussioner, kamratbedömning, självskattning, prov, reflektioner enskilt eller i par eller grupp, … Läs mer

21 juni, 2012 · Lämna en kommentar

Vad ska man ha specialpedagogen och elevhälsan till egentligen?

Jag funderar just nu på inkludering i ett större sammanhang, hur arbetet med inkludering inkluderas i skolan som helhet. Allt oftare hör jag av kollegor som jobbar inom elevhälsan och … Läs mer

12 juni, 2012 · Lämna en kommentar

Att arbeta för inkludering – 5 konkreta tips

1. Sätt ord på det som händer, både muntligt och på tavlan.  Elever med diagnoser som ADHD eller Asperger kan ha svårt att ställa om från en aktivitet till en … Läs mer

9 juni, 2012 · Lämna en kommentar

Missuppfattningar som hindrar inkludering

Jag har sett en film från Sverige och lyssnat på ett radioprogram från USA som båda handlar om inkludering. I filmen från Sverige berättar skolledare och personal om hur de … Läs mer

5 juni, 2012 · 1 kommentar

Hur man sänker lärarnas status genom att plocka politiska poäng

Varje dag just nu tar nyheterna på TV och dagstidningarna upp de nya betygen och den oro som de hävdar har skapats kring dem. Skolnyheter är alltid på tapeten i avslutningstider, … Läs mer

2 juni, 2012 · Lämna en kommentar