specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Positiva erfarenheter av undervisning på distans – framgångsfaktorer och exempel

Det är lätt att bedriva distansundervisning om man fokuserar på att förmedla information och instruktioner och sedan ta emot elevernas genomförda uppgifter. Inga problem alls. Men om man vill åt interaktionen, återkopplingen, dialogen, processen – kort sagt UNDERVISNINGEN! Oftare kallat fjärrundervisning. Hur gör man då? 

Efter att nu ha bytt ut ett antal utbildningsdagar till digitala versioner har jag byggt upp en checklista med sådant jag tycker är viktigt att tänka på. Jag delar upp checklistan i före, under och efter en digital utbildning. Jag undervisar inte elever för närvarande utan lärare och annan personal inom skolan men jag tänker att mina erfarenheter kan komma till pass även för digital distansundervisning med elever. I fredags fick jag anledning att verkligen pröva mina digitala vingar för en heldagsutbildning helt på distans. Jag vill berätta om mina erfarenheter från dagen i syfte att bidra till tankar och lösningar för den distans- och fjärrundervisning som redan sker och den som kan komma att bli av. Det här är inte exempel på det bästa man kan åstadkomma men det är exempel på lösningar för att just komma åt undervisningen, inte bara förmedlingen. 

Vad hände i fredags? 

I fredags hade jag en heldagsutbildning med 160 lärare som satt ensamma i hemmet eller i grupprum på olika ställen. Utbildningsdagen handlade om lektionsdesign och den organiserades av Karlstad universitet inom SBS, samverkan för bästa skola, tillsammans med Forshaga kommun. Självklart var det lite att tänka på för att få en hel dag att fungera för alla! Tidigare har jag varit van att göra digitala kortare föreläsningar och halvdagsutbildningar genom webben men nu ställdes planeringen på sin spets kände jag. Deltagarna måste få en bra heldag som känns angelägen mitt i alla tankar om virus och möjliga skolstängningar. 

Det underlättade förstås att vi hade en bra planering och design från början, den hade vi redan tagit fram i samråd. Det underlättade också att kommunen har en övergripande strateg som kunde vara spindel i nätet på plats. Dessutom använder de redan digitala verktyg och har vana vid Google Meet, det mötesforum vi använde. 

Pre-flight checklist 

Utifrån mina erfarenheter av digitala utbildningar och seminarier har jag ställt samman en lista, en slags pre-flight list, med frågor till mig själv och uppdragsgivaren:  

 • Hur är deltagarna placerade fysiskt? Kan de ha kontakt med varandra? 
 • Om någon deltagare sitter ensam, vem bjuder in hen i en grupp? 
 • Var ska materialet finnas tillgängligt så att alla får fatt i instruktioner och bilder?
 • I vilket verktyg ska deltagarna få ställa frågor och funderingar?
 • Hur ska deltagarna veta när det är dags att jobba och när det är dags att lyssna?
 • Hur ofta ska deltagarna få prata med varandra och ställa frågor till ledaren?
 • Hur ska seminariet börja och sluta? Incheckning och utcheckning muntligt eller digitalt? I hela gruppen eller i smågrupper?
 • Vem ska vara behjälplig med tekniken? Provkör en tid innan. Det är oftast ljudet som är svårast så bra att testa det ca 15 minuter innan. Vilka kan vara på plats då?
 • Vem tar beslut om gruppen måste flytta till en annan sal pga tekniska bekymmer? Vilken sal kan man ha som plan B?
 • Vid grupparbete med en uppgift – vem eller vilka kan cirkulera fysiskt i grupperna och fånga upp frågor och funderingar kring både uppgift, instruktioner och genomförande? Alternativt ha rollen som den som fångar upp frågor. 
 • Vid grupparbete – vem fördelar roller i gruppen? Vilka roller behövs, dvs vem gör vad i arbetet? Tidshållare/insamlare, skrivare, peppare osv…beroende på uppgiften.

Listan med frågor gjorde att vi snabbt kunde enas om vem som skulle göra vad och vad som överhuvudtaget gick att göra. Vi insåg att den plan vi redan hade och som hade gått ut till deltagarna kunde genomföras utan förändringar. Det var bara det digitala som skulle läggas till för att underlätta arbetet. 

Flight

Under dagen, i  genomförandet uppmärksammade jag följande framgångsfaktorer:

Nätverk

Jag hade redan innan köpt en förstärkning av vårt nätverk för att slippa hamna i hackande bilder. Eftersom jag relativt ofta har handledning och möten via digitala mötesforum var detta redan på plats. Jag använder TP-link Deco Mesh system vilket jag kan varmt rekommendera (jag är inte sponsrad av någon!). 

Ljud

Deltagare ska inte ha på sina mikrofoner, bara utbildaren. Däremot hade en person ansvar för att sätta på sin mikrofon och kalla på mig vid behov. 

Chatt och mentimeter

Chatten som finns ansluten till Google meet (liknande finns i alla digitala mötesforum) användes till frågor om tekniken eller instruktioner. En person hade ansvar för att kolla chatten för det kan vara svårt att både se den och ha koll på den samtidigt som man presenterar något. Denna person satte då på sin mikrofon och uppmärksammade mig på att någon hade en fråga.

Mentimeter användes till frågor och funderingar kring själva innehållet och det som skulle läras och tränas. Bikupor och reflektionsstunder utmynnade i frågor eller quiz eller självskattning i Mentimeter, jag lade in frågor och funderingar som första bild i Mentimeter eftersom vi skulle använda den mest. Sen lade jag till bilder (slides) med quiz, självskattning och utcheckning i samma mentimeter med samma kod.

 Istället för Mentimeter kan man använda Padlet eller Socrative till exempel. Jag ska definitivt fortsätta att använda två verktyg, det ena för processen kring lärandet, det andra för teknik- eller instruktionsfrågor. Det är ju processfrågorna man vill spara på för att kunna följa upp dem senare. Allt som gjordes i mentimeter sparade jag som en pdf-fil som delades med alla deltagare. 

Skärmavbild 2020-03-22 kl. 16.31.18

Exempel på funderingar som uttrycktes i bikupor

Skärmavbild 2020-03-22 kl. 16.31.37

Exempel på en quiz-fråga

Skärmavbild 2020-03-22 kl. 16.32.11

Exempel på en självskattningsfråga

 

Skärmavbild 2020-03-22 kl. 16.32.23

Utcheckning

Mejl, sms

Samtidigt med chatten kunde jag också ta emot sms eller mejl från en annan av mina samplanerare. I mejlen kunde hon till exempel tipsa om att fördjupa någon frågeställning eller ta om något. Här fick jag också välbehövligt pepp när jag satt och pratade ut i luften! Jag hade alltså dator framför mig, telefonen och en ipad vid sidan om. Jag skulle nog klara mig utan ipad men en telefon var nödvändig. 

Roller

Alla grupper av deltagare behöver fördela roller eller ansvarsområden redan från början. En person hade i uppgift att skriva in frågor i både chatt och mentimeter vilket gjorde det möjligt att följa för mig. Nu var det 21 personer som skrev istället för 160. Dessutom blir det mer grupparbete och gemensamma reflektioner om en person ska skriva gruppens tankar och frågor. Så här såg min roll-lista ut: 

Skärmavbild 2020-03-22 kl. 16.17.56

Kommunikatören var den som tog kontakt och som skrev i mentimeter

Yta och delade dokument och presentationer

Kommunsamordnaren delade en drive-mapp med mig dagen innan. I den fick deltagarna lägga upp produkter och resultat av uppgifter. Jag kunde lägga dit mina presentationsbilder och instruktioner så att deltagarna hade tillgång till dem i deras grupparbeten. Här lade jag också den pdf som skapades av alla frågor och svar och funderingar i mentimeter. Ytor kan också skapas i Padlet, Corkboard, Evernotes, One note med flera. Att ha en yta klar och redo var en framgångsfaktor. Nästa gång ska jag använda det ännu mer och lägga upp korta filmer för input att reflektera kring. Det räcker ju att göra en lite film med mobilen där man talar om något. 

Skärmavbild 2020-03-22 kl. 16.41.16

Foton från dagen

Kommunens samordnare skapade en mapp i den delade ytan där alla deltagare uppmanades lägga in foton och filmer på sig själva och sina grupper. Det var en höjdare! Jag fick ansikten på alla deltagare och det skapade en gemenskap för alla. Dessutom blev det en chans att skoja till det och få till en god stämning trots att vi inte satt på samma ställe. Denna idé vill jag verkligen uppmana alla att ta med sig! Nästa gång ska jag lägga upp foton på mig själv också, jag var för upptagen i huvudet för att komma på det. 

Skärmavbild 2020-03-22 kl. 16.42.06

Timer

Normalt när jag föreläser och utbildar så har jag ungefärliga tider inplanerade för olika delar; 20 minuter input, 20 minuter grupparbete kan jag tänka men så blir det 30 minuter input eftersom det uppstod en intressant diskussion och grupparbetet tog 40 minuter eftersom det blev ett flow. Så blir det när man får återkoppling som är signalerad fysiskt: man ser engagemanget eller ointresset. Man får frågor som gör att man ruckar på tiderna. Det går inte att göra när man undervisar digitalt. Om jag gör en genomgång kan jag inte sväva ut som jag ibland gör. Det blir helt enkelt inte förståeligt för alla varför jag gör en utvikning när vi inte interagerar.

Jag måste använda en timer och vara supernoga med alla tider. Även om en i varje grupp har rollen som tidshållare sitter alla tidshållare på olika platser och jag måste ha det övergripande ansvaret för tiderna. Min mobil sattes på många alarm i fredags och det var en livräddare.  Jag brukar säga att det nu är dags att avrunda samtalet och skriva klart meningen innan jag avbryter. Mitt alarm hördes hos deltagarna. Den digitala utbildningen är tidseffektiv kan jag konstatera. Jag hinner med allt jag tänkt vilket jag får erkänna att jag inte alltid gör när jag träffar deltagare IRL.

time timer

Återkoppling

Eftersom vi hade en digital yta, en slags anslagstavla, där alla grupper lade in sina arbeten kunde jag lätt skriva kommentarer till dem. Ibland uppstod diskussion men i och med att vi var så många fick fokus vara på att få deltagare att tänka till kring viktiga aspekter eller att återkoppla goda exempel. En skriftlig återkoppling kan uppfattas som mer korthuggen och som mindre relationell, det är viktigt att ha med sig. Skulle jag göra om något från fredagen så är det att uppmärksamma att det är så. Det betyder inte att jag som skriver en återkoppling är ointresserad av personen, det betyder bara att det man skriver inte har ljud, tempo, nyanser som det man säger. Inte heller ögonkontakt eller leenden. 

Eftersom alla deltagare producerade en stor mängd arbeten, frågor, funderingar och kreativa lösningar så var det enkelt för mig att återkoppla goda exempel för att avsluta dagen tillsammans. Jag tycker att det är viktigt när man ses och definitivt lika viktigt digitalt. En sammanfattning av det man uppmärksammat som är styrkor. I fredags antecknade jag vid sidan om det jag såg som styrkor och berättade det. Det behövs inte mer än så här:
Jag har uppmärksammat att ni idag haft stort tålamod, mycket digital kompetens, kreativitet, ärlighet och gott samarbete. Det är styrkor att använda i det fortsatta arbetet med att utveckla lektionsdesign tillsammans. 

Post landing 

Efter genomförandet var det viktigt med en sammanfattning. Vi som varit i mitten av planering och genomförande stannade kvar i mötet och kunde avrunda med reflektioner tillsammans. Det var viktigt eftersom vi då kunde sammanfoga erfarenheter från olika perspektiv: deltagarnas perspektiv, samordnarens perspektiv, teknikperspektivet, det framåtsyftande perspektivet – vad blir nästa steg? Jag tror att om vi inte hade samreflekterat efteråt så hade jag inte känt samma tillfredställelse med utfallet. Att sitta på egen kammare och prata till sin dator ger ju ingen som helst input till hur det hela funkar och vad som behöver skruvas till. Det är något att tänka på för alla de lärare som just nu bedriver distansundervisning. Besök varandras digitala klassrum för nu är det ännu viktigare med kollegial återkoppling kring det som sker. Lärare – be om återkoppling från eleverna och deras förslag för att göra förbättringar om det behövs. 

språkbarriär

 

Fördelar med en digital heldag

Att genomföra en halvdag eller någon timme digitalt visste jag var möjligt. Nu vet jag att en heldagsutbildning kan genomföras med minst lika gott resultat som en heldag på traditionellt vis. Fördelarna i detta fall var att det blev ännu mer fokus på det kollegiala samarbetet och den kollegiala reflektionen, det var en iakttagelse som gjordes. Allt arbete publicerades för inspiration mellan grupper och med möjlighet till uppföljning i processen. Dessutom blev det tidseffektivt. Med enkla medel som en yta för foton och småfilmer under arbetet och både chatt och mentimeter fick vi också till en gemenskap. Roller gjorde genomförandet smidigt, ytterligare en enkel insats som hade stor betydelse för dialogen och återkopplingen.

Det är bara att inse att terminens fortsatta uppdrag kommer att behöva ske digitalt och jag ser fram emot att fortsätta att utveckla detta! Sedan ser jag förstås fram emot mer social interaktion IRL så småningom så vi kan gifta ihop fördelarna med det analoga och digitala med större säkerhet. 


blombukett

Stort tack till utbildningsledarna Cissi och Inger på KAU, strateg Helena i Forshaga, Elisabeth som kan IKT liksom alla deltagare som hjälpte till att utveckla vår gemensamma dag och göra den till en bra start för fortsatt arbete! Det är viktigare än någonsin att ha fokus framåt och det lyckades vi verkligen med men gemensamma ansträngningar. 

 

 

 

8 kommentarer på “Positiva erfarenheter av undervisning på distans – framgångsfaktorer och exempel

 1. Marie Kjellson
  22 mars, 2020

  Tack så mycket för dessa erfarenheter! /Marie

  Skaffa Outlook för Android

  ________________________________

  Gilla

 2. Ann-Mari Ståhl
  22 mars, 2020

  Vilken guldgruva att få ta del av era erfarenheter, 🙏

  Gilla

 3. Peter Öhlander
  23 mars, 2020

  Tack Helena!
  Kan intyga att det blev en fantastisk dag hos oss i Forshaga.
  Med vänlig hälsning
  Peter Öhlander
  Skolchef Forshaga kommun

  Gilla

 4. Karin Arnesén
  23 mars, 2020

  Tack, Helena! Det är toppenbra att vi har möjlighet att dela tips, tankar och information i den här nykomna situationen. Alla skolformer som påverkas har sina specifika behov – men oj vad mycket tänkvärt det finns som vi alla kan bli hjälpta av!

  Gilla

 5. Pelle Nilsson
  25 mars, 2020

  Tack för tipsen och en uppskattad insats!
  /Pelle KaU

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Rektor Reflekterar

Jan Liljegren om lärande och utveckling

En skola som läker och lär

skola specialpedagogik utbildning speciallärare elevhälsa funktionsnedsättningar

Differentiation Is Easy

Differentiation is easy, it doesn't have to be time consuming. It can even be fun! This blog contains easy ways to differentiate effectively in today's secondary classrooms. We aren't clones, so let's use our differences and those of our students to our advantage.

huddingepedagogen

Välkommen till en IT-pedagogs försök att samla sina upptäckter från internet mm

Hülya

-flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande

gunillaalmgrenback

Skolutveckling, digitala lärverktyg och specialpedagogik

Strategier för lärande

Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet

Prestationsprinsen

Om barn & unga som tänker, känner och gör "annorlunda". Om skolfrånvaro, hemmasittare, stress och psykisk ohälsa. Och inte minst, den fantastiska Prestationsprinsen.

%d bloggare gillar detta: