specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

Vad är det för skillnad mellan specialpedagoger och speciallärare?

Nu ropas på fler speciallärare, de ska ta hand om alla elever som hamnat i svårigheter, framför allt när läsförmågan brister men också när andra problem uppdagas hos elever. En del debattörer talar om att specialpedagoger är onödiga, det är speciallärare vi behöver i skolorna. Inga jobbiga typer som ger råd utan personer som tar sig an elever utanför klassrummet, som en debattör uttryckte det i Aktuellt. Det tycks finnas kunskapsluckor vad gäller både specialpedagogers och speciallärares kompetens. Myter sprids i debattartiklar om de båda yrkesgrupperna.

Den som vill ta reda på hur det faktiskt förhåller sig med skillnaden mellan speciallärare och specialpedagoger kan läsa examensordningarna (SFS 2017:1111) som beskriver de kompetenser som ska vara på plats efter genomförd utbildning, en tilläggsutbilning på avancerad nivå efter en lärarexamen och efter minst 5 års erfarenhet av undervisning. De kompetenser som utbildningen ger ska sedan användas i skolverksamheten för att bidra till elevernas utveckling mot utbildningens mål. 

I detta blogginlägg redogör jag för det som examensordningen beskriver för respektive yrkesroll. Jag har valt att fokusera på färdigheter och förmågor som speciallärare och specialpedagoger ska besitta. Det finns också uttryckt vilka kunskaper och vilka värderingar som ska ligga till grund för rollerna.

Först sammanfattar jag vad speciallärare ska kunna, sedan vad specialpedagoger ska kunna. Därefter belyser jag likheterna mellan rollerna och till sist skillnaderna mellan dem.

Hur skiljer sig kompetenserna?

Det finns likheter och skillnader mellan de både titlarna*. Likheterna är många men skillnaderna är viktiga. Här sammanfattar jag dessa och vad det innebär i praktiken.

Specialisering eller allmän pedagogisk utveckling

En viktig skillnad är att specialläraren väljer en specialisering medan specialpedagogen har en mer övergripande, allmän specialpedagogisk och pedagogisk inriktning. Specialiseringarna är barns och elevers lärande och kunskapsutveckling vad gäller: 

 • Språk, skriv och läsutveckling
 • Matematik
 • Dövhet/hörselskada
 • Synskada
 • Grav språkstörning

Båda ska ge råd, förebygga och undanröja hinder

Både speciallärare och specialpedagoger ska agera kvalificerade samtalsparter och rådgivare till de vuxna i skolan och i relation till elever. Specialpedagogen samtalar om pedagogik i stort och speciallärare samtalar utifrån sin specialisering om elevens svårigheter i förhållande till lärmiljöerna. 

Båda ska se till att förebygga och undanröja svårigheter och det är särskilt uttryckt att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ett fokusområde i detta arbete. 

Båda ska kunna det här med utredning och åtgärdsprogram

Båda ska arbeta med att utreda, utforma och genomföra åtgärdsprogram men det är inte samma sak som att det är den specialpedagogiska kompetensen som ska ta hand om eleven. Det beror ju på vad som står i åtgärdsprogrammet. Varken speciallärare eller specialpedagoger är behöriga i alla ämnen. Elever som är föremål för åtgärdsprogram har förstås samma rätt till behöriga lärare som andra elever. 

Båda ska analysera svårigheter för elever, individer, i lärmiljön men specialläraren är mer fokuserad på gruppnivån, där eleven vistas, medan specialpedagogen ska kunna analysera även på organisationsnivå.

Båda ska stödja elever och lärare

Specialläraren ska kunna bidra till individanpassat arbetssätt för elever i behov av stöd. Det är inte samma sak som att specialläraren tar sig an eleven. Individualisering är särskiljande medan individanpassat arbetssätt betyder att undervisningen och lärmiljöer anpassas till individerna. Speciallärare kan göra stor nytta i klassrummet, i samarbete med läraren. Det i sin tur är inte samma sak som att speciallärare aldrig jobbar individualiserat. Om analysen visar att det behövs kan man individualisera. Men då endast efter en analys enligt den specialisering som specialläraren har valt. Det är också specialläraren som ska kunna bedöma stödbehov i den specialisering som valts. 

Specialpedagogen ska också kunna stödja elever och lärmiljöer för att hela organisationen ska utvecklas. Det betyder inte att specialpedagoger aldrig jobbar individualiserat. Men det betyder att det isåfall ska vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet framåt. Specialpedagogen ska kunna analysera svårigheter i förhållande till hela organisationen. Det kan betyda en analys av organisationens förmåga att hantera vissa svårigheter, organisationens kunskaper om något som ställer till det för elever eller annat som behöver lyftas i kvalitetsarbetet. 

Båda ska kunna, eftersom det är specialpedagogik, utveckla verksamheten med målet att möta alla barn och elever. Det ska de göra i samarbete med lärare och andra professioner (Skollagen 2 kap 25 §).

Photo by fauxels on Pexels.com

* Det är bra att veta att titeln speciallärare/specialpedagog inte är skyddad. Det här inlägget beskriver det kunnande som den som har genomfört en utbildning på avancerad nivå har. Vem som helst kan dock kalla sig både speciallärare och specialpedagog. Med eller utan utbildning.


Här är en intressant artikel om skillnaden mellan individualisering och individanpassat arbetssätt. Artikeln är skriven av forskarna Karin Forslund Frykedal och Anja Thorsten:

Individanpassat arbetssätt – utmaningar och möjligheter

10 kommentarer på “Vad är det för skillnad mellan specialpedagoger och speciallärare?

 1. Lena Dicksen
  24 maj, 2023

  Tack för en bra och belysande artikel. Men hur kan det komma sig att de båda yrkesgruppernas professioner inte är skyddade? Skrämmande att kletig och pleti
  utan kunskap, erfarenhet etc kan gå in och arbeta med barn/ungdomar. Hur kan vi med utbildning ändra detta ?

  Gilla

  • specialpedagogen
   25 maj, 2023

   Ja det är skrämmande och jag har fått höra att det delvis beror på att det finns för få. Men jag anser att det är som att säga att eftersom det är brist på lärare så behöver de inte ha behörighet.

   Gilla

 2. Fatima Bjäreland
  25 maj, 2023

  Hej Helena! Jag skulle vilja lägga till en speciallärarinriktning, den mot IF.

  Tack för ännu ett förtydligande kring våra olika uppdrag. Viktigt att sprida.

  Gilla

  • specialpedagogen
   25 maj, 2023

   Tack Fatima! Den var inte med i listan i SFS och jag undrade över det. Självklart ska den med!

   Gilla

 3. Camilla
  25 maj, 2023

  Som utbildad speciallärare har jag följt din blogg under många år och blir lite ledsen över några saker du nämner i ditt inlägg. Du nämner skillnader och likheter som ändå verkar ha färgats av dina egna åsikter. Jag ställer mig frågande till vad du menar med:

  ”En del debattörer talar om att specialpedagoger är onödiga, det är speciallärare vi behöver i skolorna. Inga jobbiga typer som ger råd utan personer som tar sig an elever utanför klassrummet.”

  Som speciallärare är jag minst lika jobbig och bedriver ett arbete med inriktningen ”Läs, språk och skrivutveckling”. Detta görs dock på alla nivåer, vilket även framgår i examensförordningen gällande till exempel pedagogiska utredningar där det står att även en speciallärare ska:

  ”visa förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå”.

  Tyvärr är min uppfattning att både debattörer och skolledning (ibland även specialpedagoger på olika skolor där jag jobbat) inte förstår speciallärarens kompetens, roll och funktion.

  För övrigt uppskattar jag din blogg oändligt mycket.

  Gilla

  • specialpedagogen
   25 maj, 2023

   Hej Camilla! Det citat du tar upp är vad jag hör att debattörer säger. Till exempel Martin Ingvar som i Aktuellt uttryckte just detta. Det är alltså inte mina ord! Jag menar att båda yrkesrollerna är viktiga för att driva utveckling, det står ju så i examensordningen. Ledsen att det blev otydligt vem som säger vad, ska ändra det i texten. Jag håller helt med om att de flesta inte alls förstår speciallärarens kompetens, roll eller funktion utan bär på myter om den som bara tar emot elever i ett eget rum. Ett slöseri med speciallärares kompetens och den resurs som denna yrkesgrupp besitter.

   Gilla

 4. Johanna
  25 maj, 2023

  Hej Helena!

  Tack för viktigt inlägg. Jag funderar över titlarna, de du skriver om att vem som helst kan kalla sig speciallärare tex. Att titeln inte är skyddad. Betyder det att även om du inte är behörig, dvs inte har utbildning på avancerad nivå så kan du ändå kalla dig speciallärare och arbeta som det rent lagligt? På Skolverket står det ju att en ska vara behörig med utbildning… 🙂

  Gilla

 5. Sofia
  25 maj, 2023

  Tack för intressant läsning. Det kanske är dags att skydda titeln specialpedagog och speciallärare med tanke på den utbildningen som man gör på avancerad nivå och elevhälsans stärkta roll. Vet du om det finns tankar om att ”skydda titeln”?

  Gilla

  • specialpedagogen
   25 maj, 2023

   Hej Sofia! Nej jag vet inte hur man resonerar om detta på departementet. Jag ska ta det vidare!

   Gilla

   • Sofia
    25 maj, 2023

    Tack för att du tar frågan vidare och återkoppla gärna svaret du får.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Rektor Reflekterar

Jan Liljegren om lärande och utveckling

En skola som läker och lär

skola specialpedagogik utbildning speciallärare elevhälsa funktionsnedsättningar

Differentiation Is Easy

Differentiation is easy, it doesn't have to be time consuming. It can even be fun! This blog contains easy ways to differentiate effectively in today's secondary classrooms. We aren't clones, so let's use our differences and those of our students to our advantage.

huddingepedagogen

Välkommen till en IT-pedagogs försök att samla sina upptäckter från internet mm

Hülya

-flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande

gunillaalmgrenback

Skolutveckling, digitala lärverktyg och specialpedagogik

Strategier för lärande

Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet

Prestationsprinsen

Om barn & unga som tänker, känner och gör "annorlunda". Om skolfrånvaro, hemmasittare, stress och psykisk ohälsa. Och inte minst, den fantastiska Prestationsprinsen.

%d bloggare gillar detta: