specialpedagogen

Det inkluderande klassrummet

NPF-säkrad skola? Nja…

Idag har jag föreläst på Lärarfortbildnings konferens ”NPF-säkrad lärmiljö” i Göteborg. Heder åt Lärarfortbildning som aktivt valt att sprida gracerna och ta in till exempel mig som inte är positiv till begreppet för att få med fler perspektiv.

Va? Kanske en del tänker – vad kan vara fel med att NPF-säkra skolan? Är det inte jättebra att elever med NPF får gå i en skola som är säkrad så att de kan vara där? Låt mig börja med att understryka att jag naturligtvis vill att elever inom NPF ska ha samma rätt till kunskap som alla andra elever. Jag ska förklara hur jag tänker genom att återge en del av föreläsningen i kortversion. Jag gav föreläsningen rubriken ”Sluta gissa!”

Först skollagen:

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (3 kap 3§)

Det står alltså i lagen att vi ska motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Därmed måste vi ta reda på vilka de konsekvenserna är, det är ju inte givet att flera elever med samma diagnos möter samma hinder bara för att de har diagnosen gemensamt. Lagen beskriver uppdraget som också beskrivs i läroplanens första kapitel Där står också att vi ska motverka konsekvenserna så långt som möjligt. Det finns inget tak för det, vi kan inte säga att vi väljer att motverka så att eleven har möjlighet att nå E. Vi kan inte heller säga att vi motverkar konsekvenser bara för de elever som riskerar F. Att NPF-säkra är alltså att följa lagen men med fokus på vissa funktionsnedsättningar?


Undersöka problem eller hitta lösningar? 

Just nu är jag lite uppfylld av läsning av Philip Runsten och Andreas Werrs bok Kunskapsintegration. Mycket av det som boken kretsar kring är välkänt för oss i pedagogiska sammanhang, men en sak har jag fastnat för. Runsten och Werr skriver att de i sin forskning har kunnat identifiera faktorer som skapar högpresterande grupper och faktorer som utmärker lågpresterande grupper. En högpresterande grupp ägnar mer tid åt problemformuleringen medan en lågpresterande grupp ägnar tiden åt att hitta lösningar på problem som de inte vänder och vrider på. Ett exempel kan vara att politiker uppfattar att det är ett problem att lärare är stressade och upplever en dokumentationsbörda. Tid har lagts på olika håll för att hitta en lösning på problemet och tjipp tjillevipp har man kommit på att det där med lärarassistenter är den stora problemlösningen. På en enhet kan det se ut så att man upplever att en elev uppvisar stora beteendeproblem och man söker lösningar. Först ägnar man tid åt att söka orsaker till problemet hos eleven själv – kan det vara en npf? Därefter söker man lösningar som ofta tas upp som lösningar för elever med npf, till exempel i en lista med möjliga anpassningar.

En högpresterande grupp skulle istället undersöka problemet – vad är det egentligen? För vem? Hur yttrar sig problemet och vad gör det med oss? Vad än önskat läge och vilka kriterier kan vi komma på som beskriver det önskade läget? Därefter kan man identifiera behoven och först efter det kan man hitta lösningar som ska möta behoven. Det är så det är tänkt att en utredning i skolan ska gå till för att vi ska kunna landa i en pedagogisk bedömning, det vill säga vad vi kan göra för att öka förutsättningar för elevens lärande. OBS att i lärandet ingår även förutsättningar för lärande som trygghet och delaktighet.

Om vi säger att vi NPF-säkrar skolan så utgår vi från ett problem. Elever med NPF är problemet. Problemet måste lösas, vi tar till lösningar som riktas till problemen, till exempel verktyg eller agendor eller annat. Jag säger inte att det är så det går till, jag tänker att det är en risk att vi fastnar i en problemformulering som vi inte tillräckligt har undersökt vilket leder till fel lösningar och att elever med NPF inte alls får sina behov mötta. Kanske pratar man mest om anpassningar som dessa elever behöver. Jag tänker att om vi ska prata om anpassningar måste vi också prata om vad vi anpassar från.

Elinor Kennerö Tonner föreläste också på konferensen och jag hade glädjen att sitta på puben med henne och hennes kollega Pernilla kvällen innan. Elinor är rektor på Källbrinkskolan och är den som har myntat begreppet NPF-säkrad skola för att beskriva det kollegiala arbetet hos dem. Begreppet är varumärkesskyddat just för att förhindra att det används som en slogan eller en etikett som inte är grundad i det gedigna arbete som måste till kollegialt.

Hur många kategorier ska vi säkra för? 

När det höjdes röster för att NPF-säkra eller lyfta NPF i utbildningar så vet jag att även andra föräldragrupper höjde sina röster. Hallå – vi har barn med språkstörning! Våra barn har cancer, diabetes, ätstörning, psykisk ohälsa, mental trötthet, epilepsi…! Frågan är alltså var gränsen går för vilka kategorier av elever som har problem som vi måste lösa. Om vi tänker NPF-säkra så utgår vi från ett kategoriskt perspektiv. Det ska mycket till för att vara medveten om de risker det innebär att NPF-säkra snarare än organisera för tillgänglighet för alla elever (som ju är vårt uppdrag). Har man kunskapen och vet väl vad det kategoriska perspektivet innebär och vilka konsekvenser det har för verksamheten så kanske, kanske man kan tala om NPF-säkra för att komma igång med arbetet. Har man inte den kollen är det nog bättre att organisera för kollegialt lärande kring de utmaningar vi faktiskt möter i verksamheten och att se till att rutinerna förstärker ett relationellt, kontextuellt synsätt på skolsvårigheter och skolframgång. Att fokusera på kategorier som är svåra för skolan är att utgå från ett kategoriskt perspektiv. Det finns elever som bär med sig problem vilket ställer till det för skolan. Ett reltationellt sätt att resonera är att undersöka hur gynnsam lärmiljön är (socialt, fysiskt och framförallt pedagogiskt) för de elever som går hos oss. Oavsett hur eller var de råkar vara födda. Här är en bild som illustrerar skillnaden mellan det kategoriska och det relationella perspektivet inom specialpedagogik:

Relationellt kategoriskt

En del tänker att det kanske inte är så noga vad man kallar det bara eleverna får en tillgänglig lärmiljö.

Jag tänker tvärtom. Det är av avgörande vikt vad vi kallar det för att få till ett professionellt arbete grundat i styrdokument och forskning. Vi kan inte laja med ord och tänka att vi vill väl och det spelar det ingen roll om jag säger funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Det spelar all roll! Om det står i lagen att vi ska motverka funktionsnedsättningens konsekvenser är det just det vi ska göra. Vi kan aldrig jobba fram ett professionellt gemensamt språk som leder till samsyn om vi använder olika ord som vi ”känner” är lika bra. Har vi inte samsyn blir det svårare att samråda (lagen igen) och är det svårt att samråda blir det svårt att få till en högpresterande grupp som undersöker, identifierar och hittar lösningar som möter de faktiska behoven, oavsett vad de beror på.

Skål, Elinor! Vi är ju helt överens om risken med NPF-säkrad skola. Du visade tydligt på konferensen idag att det handlar om att organisera för ett utvecklingsarbete med kollegialt lärande om det som händer i skolan. Glöm inte att jag har vittnen på att du ska sluta prata om anpassningar till förmån för ledning och stimulans,  det är ju redan ett etablerat begrepp på skolan!

isberg

 

Här är en länk till presentationsbilderna: NPF säkrad skola sluta gissa

10 kommentarer på “NPF-säkrad skola? Nja…

 1. Li Maria Fagerström
  10 april, 2019

  Hej! För mig är att NPF-säkra skolan att se just skolan, dess organisation, pedagogiska och fysiska miljö som”problemet” inte eleverna med NPF. Så har jag valt att se det. Relationellt, för alla elevers rätt att växa å må bra i skolan. Vill också passa på att tacka för dina inspirerande, provocerande, kloka inlägg. Tack!

  Gilla

  • specialpedagogen
   11 april, 2019

   Tack! : )

   Gilla

  • Carolina Lagberg
   21 maj, 2020

   Det som jag ser som en del av problematiken med att npf-säkra en skola, är att endast fokusera på miljön (och inte inkludera vuxnas bemötande och beteende mot barn med npf i synnerhet) och att inte barns olika behov är i centrum, utöver miljön i sig. NPF ter sig mycket annorlunda beroende på diagnos OCH barn! En stor del är även hur vi vuxna förhåller oss och pratar med barn med svårigheter och hur vi stöttar osv, inte bara ATT vi stöttar.

   Språkstörning är dessutom en diagnos inom det en neuropsykiatriska området!

   Tack för en blogg med mycket insiktsfulla, värdefulla och kloka ord och infallsvinklar om skolans värld!

   Gilla

   • specialpedagogen
    22 maj, 2020

    Tack Carolina! Jag håller med och ett ytterligare problem är att ordet lärmiljö för tankar till just miljö men egentligen handlar det om allt som påverkar elevens lärande, dvs både hur eleven lär och bemötande och läroböcker och samarbete mellan kollegor runt eleven och så vidare. Vi ser ju att bemötandet är centralt, där måste man börja så fort man uppmärksammar att en eller flera elever visar tecken på att inte utvecklas i riktning mot läroplanens mål och kunskapskrav.

    Det är mycket viktigt det du skriver om att NPF ter sig olika för olika elever. Vi kan inte klumpa ihop olika kategorier av elever och tro att vi har standardlösningar för olika typer av elever. Dels utvecklas de ju hela tiden, dels påverkas de av hur vi bemöter så en elev med dåligt bemötande kommer att behöva mer stöd (tror vi) och en elev som får ett gott bemötande kanske inte behöver något alls utöver det som ses som normalt. Ja det är ett bekymmer att vi tror att standardiserade verktyg kan klara skivan. Alla listor på extra anpassningar till exempel bortser från det mellanmänskliga som måste vara grunden för att öht kunna nå elever.

    Gilla

 2. Maria
  10 april, 2019

  Tack, Helena, för ett givande inspel i dagen i Göteborg! Alltid lika intressant att lyssna på dig, det sätter igång många tankar. Och hos mig en ännu större beslutsamhet i mina försök att förespråka och framhålla ett relationellt synsätt. Ser fram emot dagen i morgon!

  Gilla

 3. Caroline Wegmann
  11 april, 2019

  UNDERBART och viktigt inlägg! Tack för det! Jag noterade faktiskt på SETT att en person som tidigare titulerat sig npf-pedagog inte gjorde det på sin lilla föreläsning. Det ser jag som ett steg åt rätt håll. Men det här skulle jag vilja att vi specialpedgagoger fick diskutera tillsammans i ngt forum. Det skulle vi behöva.

  Gilla

  • specialpedagogen
   12 april, 2019

   Bra idé med ett forum för specialpedagoger som handlar just om resonemang. Visst är det ett steg i rätt riktning att inte ha NPF-pedagoger! Trevlig observation. Vi resonerar vidare, kanske kan vi samlas vid tillfälle för att sätta ord på våra tankar och finna lösningar framåt som kan förklara för dem som inte har vår utbildning – det är ett dilemma och en utmaning att flytta förståelse för specialpedagogik från ”special” till ”tillgänglighet för alla”. Alltså inte bara för elever som är ”special” av någon anledning.

   Gilla

   • Caroline Wegmann
    23 april, 2019

    Hej!
    Svarar sent pga att jag haft semester. Jag resonerar mer än gärna vidare och tycker att din idé om att samlas och tänka framåt är toppen! Hur går vi vidare?

    Gillad av 1 person

 4. Karin Arnesén
  23 april, 2019

  Hej! NPF är en medicinsk term, jag önskar så att den kunde hålla sig utanför skolvärlden. Jag önskar även att specialpedagogik förstås som ”tillgänglighet för alla”, utan särlösningar i form av smågrupper med namn Oasen. I slutet av mars mailade jag Stockholms skolborgarråd för att fråga hur hon kommit fram till att fler smågrupper skulle gynna dagens elever, vilket är något hon framfört i media ett flertal gånger. I sitt svar nämner hon att särskilda undervisningsgrupper behövs på grund av att skolan brister i sitt stöd. Hon nämner att förtvivlade lärare, rektorer och föräldrar vittnar om detta.
  Ja, hur gör vi för att tillgängliggöra undervisningen för alla elever? Här behöver vi verkligen samlas och tänka framåt!!

  Gilla

 5. Xanthopteryx
  22 november, 2019

  Tror det är viktigt att man faktiskt till en början använder ett vedertaget begrepp och i det då självklart tänker (enligt tanken som innefattas i NPF-säkring) att anpassar vi efter den som har det svårast, så gagnar det alla.

  Här är ett exmpel (det finns flera, tack och lov, även om det är försvinnande få sett till antalet skolor (och förskolor) i detta land):

  https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12511007?utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=nyheterna&linkId=77278054

  Det man gör här är ju faktiskt att anpassa OMGIVNINGEN så at den blir bra för så många som det bara är möjligt. Nu var detta en ny skola men det finns skolor som arbetat såhär i åratal. Skolor där elever hamnar som inte klarar skolan – som inte har godkänt. När eleverna går ut från dessa skolor så har de godkänt, de mår bra, de har gjort fantastiska framsteg.
  Allt tack vare:
  Anpassad omgivning.
  Kunskap hos omgivningen (lärare med flera).
  Och det viktigaste av allt (som saknas STORT i dag), Förståelse hos omgivningen (lärare med flera).

  Det finns så många exempel, från vår egen vardag kan vi börja med, på när folk anser sig ha kunskap (ibland är det uppenbart att de inte har det när de börjar prata…) men saknar Förståelse.
  En avlösare vi hade saknade mycket kunskap inom området men tack vare en grym Förståelse så, bara funkade saker! Helt fantastiskt!
  Men den som besitter kunskap och saknar förståelse kan göra mer skada än nytta.

  Vi har över tre år av ickefungerande förskolegång bakom oss. Barnet blev utbränt vid en ålder av cirka två år och två månader. Efter ungefär två månaders vistelse på förskolan, med mycket korta dagar. Fortfarande efter dessa tre år är det ingen som Förstår (och kunskapen är fortfarande nästan lika obefintlig). Vi VET vad viktigt detta är.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

Rektor Reflekterar

Jan Liljegren om lärande och utveckling

En skola som läker och lär

skola specialpedagogik utbildning speciallärare elevhälsa funktionsnedsättningar

Differentiation Is Easy

Differentiation is easy, it doesn't have to be time consuming. It can even be fun! This blog contains easy ways to differentiate effectively in today's secondary classrooms. We aren't clones, so let's use our differences and those of our students to our advantage.

huddingepedagogen

Välkommen till en IT-pedagogs försök att samla sina upptäckter från internet mm

Hülya

-flerspråkighet, translanguaging & multimodalt lärande

gunillaalmgrenback

Skolutveckling, digitala lärverktyg och specialpedagogik

Strategier för lärande

Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet

Prestationsprinsen

Om barn & unga som tänker, känner och gör "annorlunda". Om skolfrånvaro, hemmasittare, stress och psykisk ohälsa. Och inte minst, den fantastiska Prestationsprinsen.

%d bloggare gillar detta: